Niedziela XXXII w ciągu roku – 11.11.2018

 1. Przeżywajmy dzisiejsze święto dumni i radośni. Mamy Niepodległą Ojczyznę. Czy będzie taka nadal, zależy od nas i od tych, którzy przyjdą po nas.

 2. Dziś, z woli naszych księży biskupów, zbieramy ofiary do puszek na pomoc chrześcijanom w Pakistanie.

 3. Trwają modły wypominkowe. Dziękuję za obecność w kościele podczas Mszy Świętych za zmarłych i za pełny udział z Komunią świętą.

 4. W tych dniach mają swoje imieniny nasze Siostry Elżbietanki: Siostra Mechtylda, Siostra Salomea i Siostra Cecylia. Niech będą obecne w naszych modlitwach.

 5. Rodziny katolickie naszej parafii otrzymają niebawem opłatki wigilijne. Dziękuję za życzliwe przyjęcie tych, którzy opłatki przyniosą.
  Ofiary, które Parafianie złożą, przeznaczę na wsparcie ogrzewania kościoła i plebanii od jesieni do wiosny.
  Roznoszący opłatki dostarczą też rodzinom plan rekolekcji adwentowych.


 6. Msze święte w dni powszednie tego tygodnia:
  • w poniedziałek o godz. 6:30 i 18
  • od wtorku do piątku o godz. 17 i 18
  • w sobotę o godz. 15, 17 i 18

 7. W sobotę kancelaria parafialna będzie czynna od godz. 8 do godz. 9.

 8. W przyszłą niedzielę po Mszy świętej o godz. 10 (skróconej) rozpocznie się koncert pieśni żołnierskich, patriotycznych w wykonaniu naszych artystów. Szczegóły podaje afisz w gablotce.

 9. Również w gablotce znajdziemy plan wizytacji kanonicznej, którą będziemy mieć 23 listopada.

 10. Organizacja MIVA Polska przysłała nam podziękowanie za Akcję Krzysztofową z lipca bieżącego roku na rzecz pomocy w zakupie pojazdów dla misjonarzy. Piękny afisz z tekstem podziękowania umieściłem w gablotce.

 11. Liturgia tego tygodnia:
  • w poniedziałek wspomnienie świętego Jozafata, biskupa i męczennika
  • we wtorek wspomnienie świętych – Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, Pierwszych Męczenników Polski
  • w piątek rocznica Poświęcenia Katedry Metropolitalnej Wrocławskiej
  • w sobotę wspomnienie świętej Elżbiety Węgierskiej

 12. W tym roku Uroczystości Odpustowe w naszej parafii odbędą się w czwartek 6 grudnia. Poprzedzą odpust rekolekcje adwentowe, które się rozpoczną 2 grudnia.

 13. O posprzątanie kościoła proszę rodziny Panów: Marcina Łabentowicza, Jerzego Leheńkiego, Pawła Szuszkiewicza i Witolda Kukowskiego.

Niedziela XXXI w ciągu roku – 04.11.2018

 1. Na nasze świętowanie Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego przybyło wielu parafian i gości, by udziałem w Mszy świętej, Komunią Świętą, kwiatami i światłem uczcić tych naszych bliskich, którzy odeszli. Bóg Zapłać za wszelką pomoc – Siostrze Cecylii, Panu szafarzowi Krzysztofowi Wlazło, Panu Sołtysowi i Jego ekipie, Różom Różańcowym, apostolatowi Margaretka, Radzie Parafialnej, Panu Witoldowi Pająkowi – opiekunowi ministrantów, ministrantom i ochotnikom.

 2. Trwają listopadowe modły wypominkowe za zmarłych.
  Bóg zapłać za Waszą pamięć o tych, którzy odeszli, za obecność na Mszy świętej, za ofiarowanie w intencji zmarłych Komunii Świętej. Roczne wypominki potrwają do końca października przyszłego roku.


 3. Dziś po sumie zmienimy tajemnice Różańca Świętego.

 4. Dziś druga tura wyborów. Weźmy w nich udział.

 5. Msza święta w dni powszednie tego tygodnia:
  • od poniedziałku do czwartku o godz. 17 i 18 (z wypominkami)
  • w piątek o godz. 18 (z wypominkami)
  • w sobotę o godz. 17 i 18 (z wypominkami)

 6. W niedzielę podziękujemy Panu Bogu i Maryi za opiekę nad naszą Ojczyzną. Będziemy obchodzić setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Wywieśmy flagi narodowe, maryjne i papieskie.

 7. W sobotę kancelaria parafialna czynna będzie od godz. 8 do godz. 9.

 8. Liturgia tego tygodnia:
  • w piątek święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
  • w sobotę wspomnienie świętego Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

 9. Przyszła niedziela, jak co roku każda druga niedziela listopada, będzie w świecie katolickim obchodzona jako IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Do puszek zbierzemy ofiary na ten cel.

 10. Zbliża się Adwent, a z nim roraty, które będą rozpoczynać się o godz. 6:30 rano lub o godz. 18, w zależności od wyjazdów na spowiedź w dekanacie. Proszę dzieci o przygotowanie lampionów adwentowych.

 11. O posprzątanie kościoła proszę rodziny: Pani Kazimiery Bajsarowicz, Pana Tomasza Bajsarowicza, Pana Stanisława Kuflowskiego i Pana Jacka Bielskiego. Dziękuje za ostatnie sprzątanie.

 12. Zamawiajmy intencje mszalne na rok 2019.

 13. Ksiądz Biskup Andrzej Siemieniewski będzie wizytował naszą parafię w piątek 23 listopada. Plan podamy niebawem.

 14. Panu Markowi Baszczij za ogromną pracę wykonaną na naszym cmentarzu i Panu Wojciechowi Kogutowi za opiekę nad gruntem, który powiększy obszar naszego cmentarza, bardzo serdecznie dziękuję.

 15. Informujmy o zmianach naszych adresów.

 16. Trwają prace przygotowawcze do założenia urządzeń, które pomogą nam w lepszym uczestniczeniu w nabożeństwach.

Niedziela XXX w ciągu roku – 28.10.2018

 1. Dziękuję Parafianom za piękną postawę w ubiegłą niedzielę.

 2. Dziś po Mszy świętej szkolnej odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci przedkomunijnych.

 3. Dziś o godz. 19 na plebanii rozpocznie się zebranie rady parafialnej.

 4. Msza święta:
  1. w poniedziałek o godz. 17
  2. we wtorek i środę o godz. 18
  3. w czwartek o 8 i 13 (na cmentarzu)
  4. w piątek o 8, 10, 12 i 18
  5. w sobotę o 17 i 18

 5. Przed nami ostatnie dni nabożeństw różańcowych, w środę ich zakończenie.

 6. W czwartek uczcimy Wszystkich Świętych, czyli Zbawionych, mieszkańców Domu Ojca. O godz. 8 Msza święta w kościele.
  Po południu na cmentarzu rozpoczniemy świętowanie Dnia Zadusznego – od godz. 12 okazja do spowiedzi, o godz. 13 Msza święta, po Mszy świętej – procesja żałobna i błogosławienie nagrobków. Pamiętajmy, że w dniu 1 listopada katolicy są zobowiązani do udziału w Mszy świętej.
  Nagłośni uroczystość Pan Robert Jadczak – nasz sołtys. Bóg Zapłać.


 7. W piątek przypadnie Dzień Zaduszny i pierwszy piątek miesiąca. Msze święte z wypominkami o godz. 8, 10, 12 i 18.
  Kartki wypominkowe można jeszcze otrzymać w zakrystii. Po Mszy świętej wieczornej zbiórka ministrancka. Podpisywanie książeczek dziewięciopiątkowych – po każdej Mszy świętej w tym dniu.


 8. Listopad jest szczególnym czasem, poświęconym naszym bliskim, którzy odeszli do wieczności. Zyskujmy dla nich odpusty, przychodźmy na Msze Święte z wypominkami.

 9. W sobotę  rano – zamiast w pierwszy piątek – odwiedzał chorych, potem od godz. 11 do godz. 12 czynna będzie kancelaria parafialna
  O godz. 17 Msza święta. O godz. 18 Msza święta z wypominkami.


 10. W przyszłą niedzielę po sumie zmienimy tajemnice Różańca Świętego.

 11. W przyszłą niedzielę, pierwszą miesiąca, tacę złożymy na utrzymanie i remont plebanii.

 12. O posprzątanie kościoła proszę rodziny Panów: Bronisława Sierpińskiego, Roberta Antoszewskiego, Stanisława Szyszki i Stanisława Zendwalewicza. Dziękuję za ostatnie sprzątanie.

 13. Zamówione flagi odbierzmy z zakrystii.

 14. Miesięczny raport z konta parafialnego do wglądu w gablotce.

 15. Uważajmy na drogach, gdy odwiedzamy cmentarze.

Niedziela XXIX w ciągu roku – 21.10.2018

 1. Na pomoc chcącej studiować ubogiej młodzieży ofiarowaliśmy w ubiegłą niedzielę – w Dniu Papieskim – 1010 złotych. Bóg Zapłać.

 2. W miniony czwartek byliśmy z Księdzem Kardynałem w Jego dziewięćdziesiąte piąte urodziny. Dziękuję Parafianom za udział w uroczystości.

 3. Dziś Niedziela Misyjna. Ofiary składane na tacę na potrzeby misji świętych.

 4. Msza Święta od poniedziałku do soboty po różańcu, który się rozpoczyna o godz. 17:30.

 5. Kancelaria parafialna czynna będzie w sobotę od godz. 8 do godz. 9.

 6. W przyszłą niedzielę, ostatnią w październiku, przypadnie Rocznica Poświęcenia Własnego Kościoła.

 7. W przyszłą niedzielę po Mszy świętej szkolnej odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej.

 8. W przyszłą niedzielę zapraszam o godz. 19 na plebanii zebranie Rady Parafialnej.

 9. Kartki wypominkowe możemy też otrzymać w zakrystii. Proszę o czytelne ich wypełnianie pismem drukowanym lub przy pomocy komputera.

 10. Korzystajmy ze spowiedzi świętej. Przyjmujmy, szczególnie w listopadzie w intencji zmarłych, Komunię Świętą.

 11. Liturgia tego tygodnia:
  • w poniedziałek wspomnienie świętego Jana Pawła II, papieża
  • w niedzielę Rocznica Poświęcenia Kościoła Własnego

 12. W przyszłą sobotę, 27 października, Pan Sołtys i Rada Sołecka organizują wycieczkę. Są jeszcze wolne miejsca. Informacje w gablotce.

 13. O posprzątanie kościoła proszę rodziny Panów: Jana Przybylskiego, Artura Ibowicza, Tadeusza Gabryluka i Krzysztofa Gabryluka. Dziękuję za ostatnie sprzątanie.

 14. Flagi możemy zamówić w zakrystii.

 15. Podziękowanie od Sióstr Karmelitanek w gablotce.