Ogłoszenie Sołtysa o zebraniu wiejskim (wrzesień 2023)

ZEBRANIE WIEJSKIE

TERMIN: 14.09.2023

świetlica

Godzina:

17:45 pierwszy termin

18:00 drugi termin

 

  1. Powitanie
  2. Wybór protokolanta zebrania
  3. Wybór przewodniczącego zebrania
  4. Odczytanie i przyjęcie porządku zebrania
  5. Fundusz sołecki 2023 – zmiany, podjęcie uchwał
  6. Fundusz sołecki na 2024 rok – podjęcie uchwał
  7. Spółki wodne – wskazanie miejsc/rowów do przeprowadzenia prac w 2024 roku/podjęcie uchwał
  8. Ogłoszenia sołtysa/sprawy różne
  9. Zakończenie