XXVI Niedziela zwykła – 01.10.2023

 1. Przeżywamy dzisiaj dwudziestą szóstą niedzielę zwykłą – pierwszą miesiąca – adoracyjną. Po mszach świętych Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy.

 2. Z kalendarza liturgicznego:
  • w poniedziałek wspomnienie obowiązkowe Świętych Aniołów Stróżów
  • środę wspomnienie obowiązkowe św. Franciszka z Asyżu
  • w czwartek wspomnienie obowiązkowe św. Faustyny Kowalskiej
  • w sobotę wspomnienie obowiązkowe NMP Różańcowej

 3. W minioną niedzielę odbyło się spotkanie Rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej i pierwszej spowiedzi wraz z Rodzicami dzieci rocznicowych. Ustalona została data Pierwszej Komunii świętej, czyli trzecia niedziela maja – w 2024 roku niedziela 19 maja o godz. 10:00. Rocznica Pierwszej Komunii w sobotę przed drugą niedzielą maja 11–go o godz. 15:00. Uważamy, żeby podtrzymywać te terminy rokrocznie. Niezaakceptowana została rocznica komunijna w Uroczystość Bożego Ciała, jednak z zachęceniem dzieci pierwszokomunijnych i rocznicowych do wzięcia udziału w tym dniu w Uroczystej Eucharystii połączonej z procesją. Dzisiaj po mszy o godz. 10:00 poświęcone zostaną różańce dla dzieci.

 4. Od dzisiaj rozpoczynamy miesiąc październik – poświęcony NMP – nabożeństwami różańcowymi. Sprawowane one będą codziennie od poniedziałku do niedzieli o godz. 17:15, przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu, po czym msza święta wieczorna; z udziałem dzieci pierwszokomunijnych, rocznicowych i pozostałych, w poniedziałki razem z kandydatami do bierzmowania oraz w środy i czwartki z dziećmi, Zachęcam do przygotowania rozważań i prowadzenia nabożeństwa przez dzieci i młodzież.

 5. Zapraszam nadal osoby chętne do przygotowań celem przyjęcia sakramentu bierzmowania w 2024 roku. Będą się one odbywać w każdy pierwszy piątek miesiąca. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 6 października spowiedzią od godz. 17:00. Po mszy o godz. 18:00 – cykl katechez, które będą w każdy pierwszy piątek prowadzone przez Katechetę Pana dra Wojciecha Rojka. Należy pobierać deklaracje kandydata. Zakupione zostały katechizmy wraz z indeksami i podpisami uczestnictwa w niedzielnych mszach i nabożeństwach oraz spowiedziach pierwszopiątkowych, będą rozdane po katechezie i spotkaniu organizacyjnym.

 6. W poniedziałek 9 października o godz. 19:00 odbędzie się spotkanie członków Rady Parafialnej ze względu na korektę Statutu oraz zatwierdzenia go wraz ze składem Rady przez Księdza Arcybiskupa, celem podejmowania ważnych uchwał. Zapraszam także osoby, które chciały by w niej uczestniczyć, a które się jeszcze nie zgłosiły.

 7. Kalendarze misyjne na 2024 rok są wyłożone na półce czasopism. Dochód przeznaczony zostanie na cele misyjne. Zachęcam do korzystania z czasopism religijnych, wyłożonych pod chórem. Pozostałe nie będą jak dotychczas zwracane ale rozprowadzane po chorych w pierwszy piątek miesiąca. Dziękuję także za dekoracje kwiatowe i ofiary na remont plebanii.

 8. Kancelaria parafialna – sprawy biurowe załatwiane są od poniedziałku do czwartku po mszach wieczornych na plebanii zaś intencje mszalne po każdej mszy w zakrystii, także i w kancelarii. Sprawy pilne w każdej chwili.

 9. Kolejny etap z niezakończonym jeszcze remontem dolnej kondygnacji plebanii rozpocznie się po zgromadzeniu środków finansowych. Za dotychczasowe wsparcie finansowe wraz z robocizną i przekazywaniem materiałów ku temu koniecznych: Serdeczne Bóg Zapłać.

 10. W związku z moim wyjazdem na rekolekcje formacyjne do Tyńca koło Krakowa, od południa 6 do 8 października, msze święte i nabożeństwa różańcowe będą sprawowane przez innych kapłanów, między innymi przez znanego tutaj Księdza Prałata Bolesława Lasockiego, u którego należy załatwiać sprawy najpilniejsze. W niedzielę 10 października posługiwać będzie ksiądz zakonny ze zgromadzenia księży Salwatorianów. Wyjadę po odwiedzinach chorych z Najświętszym Sakramentem w pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź w tym dniu od godz. 17:00 w kościele.

 11. DZIEŃ PAPIESKI 2023 (15.X.): JAN PAWEŁ II – CYWILIZACJA ŻYCIA. Św. Jan Paweł II przestrzegał, że losy naszej cywilizacji zależeć będą od wyniku trwającej konfrontacji między kulturą życia a kulturą śmierci. Przy czym ta druga „kultura” zasługuje na ujęcie w cudzysłów, gdyż jest dokładnym przeciwieństwem tego co to słowo oznacza. List pasterski Episkopatu Polski do odczytania podczas wszystkich Mszy Świętych w kościołach i kaplicach Archidiecezji Wrocławskiej w niedzielę 8 października 2023 r, będzie odczytany w naszej parafii w niedzielę 15 października po moim powrocie z rekolekcji i zbiórka do puszek po mszach świętych na rokroczny cel „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

 12. Na stoliku przed balaskami ukazane są dawniejsze, choć zaniedbane, parafialne naczynia liturgiczne: kielichy, puszki mszalne, relikwiarz Świętego Krzyża, pateny, które to zostały poddane renowacji na mój koszt prywatny. Jest jeszcze w odnowieniu jedna puszka do rozdzielania Komunii Świętej. Będzie zrobiona niebawem. Przekazałem też do konserwacji dwa drewniane krzyże procesyjne: jeden z kaplicy cmentarnej a drugi z kościoła. Zostanie przywrócona ich pierwotna polichromia na wzór kolorystyki bocznych ołtarzy wraz ze złoceniami. Będą służyć naszej wspólnocie na wiele lat ciesząc nas swym pięknem.

 13. KOMUNIKAT ws. ZBIÓRKI PŁODÓW ZIEMI. Rektor MWSD we Wrocławiu ks. Włodzimierz Wołyniec: Od ubiegłego roku w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu sześcioletnią formację do kapłaństwa odbywają klerycy z trzech diecezji: wrocławskiej, legnickiej i świdnickiej. Dziękując wszystkim ludziom wielkiego serca za dotychczasowe wsparcie w postaci darów z plonu ziemi dla naszego Seminarium, zwracam się z prośbą o dalszą pomoc w takiej formie. Alumni modlą się regularnie za swoich dobroczyńców, a przełożeni składają w ich intencji Ofiarę Mszy świętej w każdy czwartek tygodnia. „Radosnego dawcę miłuje Bóg” (2Kor 9, 7). Forma tradycyjnie zbieranych ziemiopłodów z naszej parafii i przekazania ich na w/w cel będzie podana w najbliższym czasie.

 14. Intencje na rozpoczęty tydzień umieszczone tutaj i w gablocie w przedsionku kościoła.

 15. W ubiegłym tygodniu zmarła śp. Maria Szymczyk. Polecajmy jej duszę Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek, racz jej dać , Panie…

 16. Polecając się wstawiennictwu Świętego Michała Archanioła, życzmy sobie dobrej niedzieli oraz szczęśliwie rozpoczętego nowego tygodnia, modląc się szczególnie o pokój świecie: ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE…