Sprawozdanie duszpastersko-gospodarcze z działalności parafii (styczeń 2024)

Miłoszyce, dn. 1 stycznia 2024 r.

 

   Dekretem z dnia 18 maja 2023 roku, JE Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego, zostałem mianowany z dniem 1 lipca br., nowym proboszczem Waszej Parafii, po rocznym urlopie zdrowotnym, o czym już wspominałem. Obiecuję szacunek i życzliwość ze swojej strony i liczę na wsparcie modlitewne z Waszej strony w mojej kolejnej parafii – naszej parafii, z zachowaniem funkcji w Kurii Urzędu Diecezjalnego Konserwatora Zabytków Archidiecezji Wrocławskiej i członka Komisji Wojewódzkiej Rady Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.
Zakończenie roku jak i początek nowego, są zawsze sposobnością i okazją dobrą zarówno do życzeń, jak również refleksji nad wydarzeniami, które miały miejsce w minionych miesiącach.
Najważniejszą sprawą w duszpasterstwie jest budowanie żywego kościoła. W parafii zamieszkuje prawie 2 300 osób, według zameldowania potwierdzonego przez Urząd Skarbowy. Porównując dane statystyczne z kilku lat, trudno mi po pół roku powiedzieć, czy zauważalny jest znaczny spadek uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, czy jej wzrost, szczególnie od czasu pandemii i związanych z nią ograniczeń uniemożliwiających dokładne określenie tego problemu w skali procentowej. Jednak na chwilę obecną sądzę, że liczba ta powoli wzrasta.
Życie liturgią, to przede wszystkim wspólne modlitwy. Oprócz regularnie sprawowanych eucharystii w niedziele, święta oraz dni powszednie, w każdą pierwszą sobotę miesiąca istnieje możliwość uczestnictwa w nabożeństwach ekspiacyjnych za zniewagi wyrządzone NMP, zmiany Tajemnic Różańcowych w pierwsze niedziele miesiąca; przed mszą świętą w ciągu tygodnia i w niedziele oraz dodatkowo w pierwszy piątek miesiąca można skorzystać z sakramentu pokuty; w ostatni piątek miesiąca po mszy świętej oddać można cześć Relikwiom Krzyża Świętego, w połączeniu z Nabożeństwem do Chrystusa Ukrzyżowanego w nabożeństwach za zmarłych w ostatni piątek miesiąca, powierzyć się (co środę) w opiekę Najświętszej Maryi Pannie Matce Nieustającej Pomocy, uczestniczyć w nabożeństwach wypominkowych w listopadzie; w pierwszą niedzielę miesiąca odbywa się Adoracja Najświętszego Sakramentu. W ustalonych terminach są spotkania z rodzicami dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii oraz młodzieży do sakramentu bierzmowania.
Dodać przy tym należy, że w minionym roku sakramentu małżeństwa udzielono 9 parom narzeczonych, 16 dzieci dostąpiło łaski chrztu świętego, do pierwszej komunii przystąpiło 27 dzieci, kapłan w tym czasie udzielił chorym w pierwsze piątki miesiąca 65 komunii, 25 zmarłych odprowadzonych zostało na miejsce wiecznego spoczynku.
Liturgiczna Służba Ołtarza to 6 ministrantów, 6 lektorów oraz 2 Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii.
Róże Różańcowe stanowią 4 dwudziestoosobowe grupy, – 3 z Miłoszyc i jedna z Dziupliny, które codziennie modlą się w Intencjach Misyjnych zalecanych przez Ojca Świętego i Apostolstwo Modlitwy.
Religii w szkole nauczają katecheci tj. ksiądz prof. dr hab. Henryk Szeloch z Jelcza-Laskowic, Pan dr Wojciech Rojek z Wrocławia oraz Pani Anna Karbowiak z Minkowic Oławskich.
Proboszczem parafii jest ks. Piotr Śmigielski. Funkcję organistów pełnią Karolina Kołakowska we współpracy z Panem Dyrektorem SP, Mariuszem Kołakowskim i Pan Jan Król, obecnie obsługujący także kaplicę na cmentarzu, sporządzający jednocześnie cyfrową dokumentację miejsc pochówków, Pani Elżbieta Pająk, prowadząca scholę, nowy kościelny Pan Kazimierz Czyżycki oraz osoby wspomagające prace dekoracyjno-porządkowe.

   Rada Parafialna to 23 osobowy Zespół, podzielony na dwie grupy: ekonomiczno-gospoadarczą i duszpasterską, służący proboszczowi w zakresie uchwalonego Dekretem JE. Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego z dniem 23 października 2023 roku.
Sprawy kancelaryjne, zbiórki ministrantów, próby scholi, spotkania odbywać się będą w ustalonych terminach.
Reaktywowany został Zespół Presynodalny, który spotyka się w terminach przez siebie ustalonych.
W minionym roku wykonano, wymagający jednak poprawy, plan zagospodarowania terenu wokół kościoła. Zmieniony będzie projekt całościowego terenu cmentarza z uwzględnieniem nowej jego części. Uzyskaliśmy w drugim etapie Nowego Ładu NA ZABYTKI prawie 475 000 zł, z przeznaczeniem na renowację zabytkowego wnętrza świątyni, w tym ołtarza głównego, na którym powrócił od lat zdemontowany marmurowy krzyżyk, stanowiący koncepcję architekta; do renowacji został oddany Baranek Paschalny, na który zgłosiła się Rodzina fundatorów renowacji, gdyż był on w zamierzeniu projektanta i tam powróci. Po ewentualnym przyznaniu dotacji, a to zależy od naszej Gminy, w miarę możliwości rozpoczniemy remont zabytkowego wyposażenia wnętrza kościoła czyli ambony, ołtarza przedsoborowego, balustrady chóru, konfesjonałów i chrzcielnicy.
W tym roku w kościele po 1 lipca nie wykonywaliśmy żadnych prac, czekając na ewentualną dotację urzędową, jedynie wykonaliśmy odtrucie drzewojadów w figurach i konsolach, które czekają na konserwację, wcześniej na pozwolenia konserwatorskie i w związku z przygotowywanym kosztorysem możemy proponować indywidualnie ich remont, po którym zamieszczone zostaną one w swoim dawnym miejscu.
W związku z pojawieniem się drzewojadów w figurach stojących za ołtarzem niezbędne było ich odtrucie, a przy tej okazji pozostałe zabytkowe meble parafialne, które powróciły na plebanię. Przy okazji remontów plebanii została wykonana nowa kancelaria, sień – czyli poczekalnia, oraz wyodrębnione miejsce po dawnej kotłowni na pokój i łazienkę gościnną , które obecnie zajmuje moja mama. Otrzymaliśmy, za zgodą Księdza Arcybiskupa, 3 wielkie żyrandole oraz zabytkowy ołtarz, które po remoncie kaplicy na cmentarzu tam zostaną umieszczone, podobnie jak konfesjonał z Wołowa. Przygotowywana jest stylowa krata zabezpieczająca drzwi oraz wykonany monitoring cmentarza, kościoła i zmodernizowany podgląd plebanii. Ze względów wilgotnościowych czasami zawieszają się głosy instrumentu organowego.
Dzięki Panu Ryszardowi Kozłowskiemu i Rodzinie Państwa Barteckich i innych Rodzin nie chcących ujawniania, uporządkowane zostały części dolnej kondygnacji plebanii i strych z przeznaczeniem na archiwum parafialne, co będzie dokończone w przyszłym roku. Nasza młodzież postudencka wykonała przeniesienie starodruków po śp. Księdzu Gliszczyńskim na plebanię, ale jest ich jeszcze dwukrotna ilość, która będzie umieszczona i posegregowana w archiwum oczywiście zinwentaryzowana. W miarę rozrastania się miejscowości zaistnieje prawdopodobnie w przyszłości konieczność sprowadzenia kolejnego kapłana do pomocy duszpasterskiej, dlatego trzeba wyremontować górne piętro plebanii celem stworzenia tam warunków mieszkaniowych, a taka możliwość istnieje.

   Od kilku lat funkcjonuje parafialna strona internetowa pod adresem parafiamiloszyce.pl, na której podawane są nie tylko ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne, ale także najważniejsze sprawy, związane z funkcjonowaniem naszej parafii. Tekst niniejszego rocznego sprawozdania, zostanie tam również zamieszczony.

   Kończący się Rok Pański 2023 był rokiem odejścia z parafii posługującego przez wiele lat Księdza Proboszcza Kanonika Janusza Gilunia, któremu dziękuje się za dokonane przedsięwzięcia duszpastersko-budowlane.

   Jak zwykle, przy okazji rozpoczęcia Nowego Roku, życząc wszystkiego dobrego – wyrażam tymi słowami życzenie ewangeliczne; bo od Ojca z nieba przychodzi do dzieci wszystko dobre i tylko wszystko dobre.
Niech się Wam zatem spełnią wszystkie Wasze życzenia, które sięgają może i w rozmaite zakątki świata, do rozmaitych ludzi, mające za przedmiot jakiekolwiek dobre sprawy doczesne, ale niech się Wam przede wszystkim spełni tamto dobro – wszystko dobre. Niech się Wam spełni ten Boży plan, abyśmy przy własnej świadomej z Nim współpracy, kiedyś ograbieni przez śmierć ze wszystkiego niedoskonałego, otrzymali od Ojca wszystko dobre, doskonałe i niezniszczalne.

 

ks. Piotr Śmigielski
proboszcz parafii