Sprawozdanie i podsumowanie kolędy w Miłoszycach 2023/2024 (luty 2024)

W piątek 3 lutego dobiegła końca Wizyta Duszpasterska, zwana tradycyjnie Kolędą, podczas której odwiedzane były rodziny zamieszkałe na terenie naszej parafii. Celem była modlitwa wraz z Błogosławieństwem mieszkańców i poświęceniem domów. Przy tej okazji poruszane były różne sprawy zarówno duszpasterskie jak i osobiste, w tym problemy i trudności życiowe naszych parafian.

Kolęda odbyła się dawnym zwyczajem sprzed pandemii, kiedy to kapłan chodził od domu do domu – oczywiście tych mieszkańców, którzy tego sobie życzyli. Przebiegała ona w sposób nader serdeczny i bardzo elegancki, za co serdecznie już teraz między innymi dziękuję.

Mimo pewnych niedoskonałości organizacyjnych, wynikających z różnych względów, między innymi związanych z wciąż powiększającą się liczbowo mieszkańcami Miłoszyc i Dziupliny, powstającymi osiedlami, nowymi ulicami, skorzystaliśmy ze starego grafiku z 2019 roku, na podstawie którego było możliwe przeprowadzenie kolędy, którą organizacyjnie w przyszłości udoskonalimy.

Starałem się wysłuchiwać różnych problemów mieszkańców i w miarę swoich możliwości wspomóc modlitwą, radą i pocieszeniem.

Starsi parafianie z rozrzewnieniem przyjmowali przy tej okazji stare obrazki kolędowe po śp. Księdzu Dziekanie Witoldzie Gliszczyńskim, którego wspominają bardzo serdecznie i modlą się o zbawienie jego duszy.

Jako jeden kapłan jestem – jak wspomniałem – dla Was, a nie odwrotnie, to jednak proszę o wsparcie duszpasterskie. Z uznaniem przyjęte zostało zapraszanie dodatkowych księży spowiadających w pierwsze piątki miesiąca, gdyż stanowi to nie tylko wsparcie proboszcza, ale również pewien komfort dla penitentów.

Cieszono się bardzo z możliwości oddania czci Relikwiom Krzyża Świętego poprzez ich ucałowanie w piątki podczas Nabożeństwa do Chrystusa Ukrzyżowanego, połączonego z Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Tradycyjna forma przyjmowania Komunii Świętej do ust, cieszy się także wielkim uznaniem, choć padały pytania o sposób przyjmowania Jej na rękę, który był powszechny podczas pandemii i jest dopuszczalny nadal w Kościele. Rozmawiając na ten temat z lekarzami, jeszcze w poprzedniej parafii, mieli, co do tego różne stanowiska. Jedno było wspólne, a mianowicie, żeby osoby pragnące takiej formy przyjmowali komunię świętą jako pierwsi, gdyż w przeciwnym wypadku, mogą wyrządzić pozostałym szkody. W mojej poprzedniej parafii pracowało trzech kapłanów i  kilku szafarzy oraz wyznaczone było miejsce przy bocznym ołtarzu, gdzie rozdawano komunię tylko na rękę, bez wyjątku w postawie stojącej, pozostali natomiast do ust przy balaskach. Wówczas, gdy Eucharystię sprawował jeden kapłan, takie osoby przyjmowały komunię na rękę w pierwszej kolejności. Dlatego nie mam pretensji, choć swoje zdanie na ten temat mogę wypowiedzieć indywidualnie, żeby również i u nas tak było. Po prostu proszę podchodzić jako pierwsi i problem będzie unormowany.

Poruszona została także kwestia nagłośnienia, które zostało częściowo skorygowane.

Liturgicznie funkcjonuje kaplica na cmentarzu zaopatrzona w zabytkowy ołtarz, który po remoncie wnętrza, również zostanie poddany renowacji, podobnie jak i konfesjonał z wykonaniem dodatkowych ławek. Żadna z osób zgłaszających pochówki swoich bliskich zmarłych, nawet podczas kolędy, nie prosiła o poprzedni sposób przeprowadzania pogrzebów, a wręcz przeciwnie, wiele rodzin jest zadowolonych z obecnie zasugerowanej przeze mnie na początku możliwości pochówków przy trumnie bądź urnie zmarłych w kaplicy, w której w tym miesiącu zostanie zamontowana krata. Częściowo funkcjonuje już monitoring cmentarza i kościoła oraz zostanie dokończona modernizacja monitoringu plebanii, gdyż zdarzały się przykre przypadki, wymagające zgłoszenia ich policji.

W związku z powyższym, jak również wykonaną inwentaryzacją grobów (zakładka Parafia > Cmentarz na stronie internetowej) zapraszam w najbliższą niedzielę po mszy wieczornej sekcję gospodarczą Rady Parafialnej celem omówienia między innymi tych spraw, szczególnie związanych z naszym cmentarzem. Wówczas będą podane konkrety. Niebawem zostaną umieszczone niezbędne tablice informujące iż dany obiekt jest monitorowany. Mało eleganckim był fakt zdejmowania kartki z drzwi kościoła za niewłączone ogrzewanie. Sądziłem, że skoro funkcjonuje już ono przez kilka lat, to niepotrzebne było informowanie iż jest to sposób systemowy, który działa na klika ławek: w dniach powszednich – 4 pierwsze a w niedziele wszystkie. Warto zatem wcześniej przyjść i zapytać, gdyż obiekty są monitorowane. System jest jeszcze nie dokończony dlatego w tygodniu zostaną wywieszone tablice informacyjne.

W związku z decyzją JE Księdza Arcybiskupa Metropolity, w dniu wczorajszym rozpoczął się kurs dla Szafarzy Najświętszej Eucharystii. Z naszej parafii został oddelegowany Pan Michał Galicki, który od 15 czerwca będzie mógł udzielać komunii w kościele, u chorych wspierając obecnych szafarzy.

Na stronach Gminy Jelcz-Laskowice widnieje informacja o przyznanej dla naszej parafii dotacji POLSKI ŁAD NA ZABYTKI, na renowację zabytkowego wyposażenia wnętrza. Więcej informacji zostanie podane po otrzymaniu oficjalnych dokumentów.

Dziękuję wielu rodzinom z naszej parafii nie tylko za wsparcie finansowe, które z należnej mi części zostanie przeznaczone na kontynuację prac we wnętrzu plebanii, ale także za zafundowanie renowacji figurki Baranka Paschalnego, umieszczonego ponad tabernakulum, gdyż to miejsce prawdopodobnie było dla niego zaprojektowane. Dziękuję za nowoczesny sprzęt AGD, w tym zamrażarkę, piekarnik elektryczny oraz sprzęt komputerowy do kancelarii oraz za uposażenie jadalni w niezbędne przedmioty.  Po uporządkowaniu wnętrza budynku, o czym będzie jeszcze mowa, zostanie to co jest parafialne, wpisane do księgi inwentarzowej i pozostawione następnym pokoleniom. Dziękuję liturgicznej służbie ołtarza i za ofiary dla ministrantów oraz osobom pomagającym w kolędzie.

 

Statystycznie rzecz ujmując  w parafii według posiadanych kartotek zamieszkuje 731 rodzin (100%); 514 rodzin przyjęło kolędę (70,3%), 217 domów było zamkniętych bądź odmówiło wizyty duszpasterskiej. Dane nie są do końca wiarygodne, gdyż powstają nowe domy i osiedla, które nie są ujęte w kartotekach. Według Urzędu Skarbowego w Oławie na dzień 31 grudnia 2023 roku, w parafii zamieszkuje oficjalnie 2328 osób, od których płacę zryczałtowany podatek dochodowy.

Powyższe fakty, jak i ciągle zwiększająca się liczba wiernych na mszach i nabożeństwach napawają optymizmem i radością duszpasterską.

 

Ks. Piotr Śmigielski
Proboszcz Parafii