Polski Ład na Zabytki – możliwość składania ofert w/w załączników

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy nr 1

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku wpisu na listę sankcyjną

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Program Konserwatorski)


Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotów po uprzednim kontakcie z parafią. Ks. Piotr Śmigielski nr tel. 667 888 991