Aktualności

Spotkanie w ramach Podhajeckiego Opłatka Kresowego nie odbędzie się.

Organizatorzy przepraszają.