Aktualności

Numer konta do opłaty za cmentarz

06 1020 5242 0000 2202 0406 2618

W tytule proszę wpisać: imię nazwisko osoby zmarłej, data urodzenia i śmierci