Ogłoszenie rekrutacyjne Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu

rekrutacja_salez_Baner

Liceum Salezjańskie we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 17 prowadzi nabór do klasy pierwszej w roku szkolnym 2016/17.
Szkoła nie jest ujęta w elektronicznej rekrutacji miejskiej, której pierwszy etap kończy się dopiero 27 lipca. Kandydatów do naszej
szkoły zapraszamy już od 24 czerwca na rozmowę kwalifikacyjną po telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informację w sprawie decyzji
o przyjęciu do szkoły kandydat otrzyma bezpośrednio po rozmowie kwalifikacyjnej.
Więcej wiadomości na stronie internetowej szkoły:

www.liceum-wroc.salezjanie.pl