Aktualności

Sprawozdanie duszpasterskie z okazji wizytacji kanonicznej przeprowadzonej przez Ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego w dniu 23.11.2018

Witam w naszej świątyni Księdza Biskupa jako Następcę Apostołów, Nauczyciela Prawdziwej Wiary, który co pięć lat, zgodnie z Prawem Kanonicznym i w imieniu Księdza Arcybiskupa Metropolity dokonuje wizytacji kanonicznej parafii.

Charakterystyka parafii

Parafia istnieje od XIV wieku. Po drugiej wojnie światowej, kiedy te tereny znalazły się w granicach Polski, kierowali parafią księża proboszczowie: ks. Aleksander Sinkowski, ks. Henryk Oziewicz, ks. Jakub Mikoś, ks. Szczepan Zieliński, ks. Onufry Stankiewicz, ks. Wilhelm Gaj, ks. Jan Szul, ks. Tadeusz Harmata, ks. Antoni Misiukiewicz, ks. Jan Solarz, ks. Tadeusz Kaliciak, ks. Witold Gliszczyński.
Ja, ks. Janusz Giluń, kieruję parafią Miłoszyce od 26 czerwca 2004 roku. Pomagają w kościele: siostra Cecylia, Elżbietanka – jako zakrystianka, Pan Krzysztof Wlazło – jako szafarz Sakramentów, Pan Paweł Rozpędowski z Wrocławia – jako organista, Pani mgr Anna Karbowiak z Minkowic – jako katechetka, Pani mgr Elżbieta Pająk – jako opiekunka scholi, Pan mgr Witold Pająk – jako opiekun ministrantów. Plebanią opiekuje się rodzina Państwa Terleckich z Dziupliny. Wszystkim wymienionym powyżej składam serdeczne podziękowanie.

Mamy w parafii tylko jeden kościół, który znajduje się w Miłoszycach. Pierwsza wzmianka o kościele parafialnym pochodzi z 1399 roku. Do czasów sekularyzacji (1810) wieś i kościół pozostawały własnością biskupstwa wrocławskiego, potem patronat nad świątynia i dobrami przejęło państwo pruskie.

Świątynia w Miłoszycach zaczęła pojawiać się regularnie w sprawozdaniach z wizytacji kościelnych, przeprowadzanych w XVII i XVIII wieku.
W 1651 roku znaleziono wzmiankę o złym stanie drewnianej budowli, którą w następnych latach poddano remontowi. Według wzmianki z 1706 roku świątynia w Miłoszycach była w części drewniana, w części murowana.
Z dokumentu znalezionego w kuli hełmu wieży wynika, że obecna, w całości murowana budowla, została wzniesiona w latach 1714 – 1719 dzięki staraniom prałata i dziekana katedralnego Leopolda von Frankenberga, będącego jednocześnie beneficjentem dóbr miłoszyckich. Ostateczny kształt kościół uzyskał w wyniku rozbudowy, przeprowadzonej w latach 1905 – 1909, kiedy to wzniesiono zewnętrzną klatkę schodową wiodącą na chór muzyczny oraz powiększono zakrystię o wieloboczne zamknięcie wschodnie.

Mamy też w Miłoszycach i w Dziuplinie krzyże przydrożne i kilka kapliczek, o które bardzo troszczą się parafianie, za co serdeczne Bóg Zapłać.

Według danych z oławskiego Urzędu Skarbowego w dniu 31 grudnia 2017 mieszkało w parafii 1919 osób, choć nie wszyscy są parafianami. W roku 2017 w naszej parafii chrzest przyjęło 14 osób, zmarło 21 osób, do I Komunii św. przystąpiło 15 dzieci, pobłogosławiono trzy małżeństwa.
W tym roku Pierwszą Komunię Świętą przyjęło trzydzieści dziewięcioro dzieci, a Sakrament Bierzmowania trzydzieści czworo młodzieży.

Liczba mieszkańców powoli, lecz systematycznie wzrasta. Nowi mieszkańcy pochodzą najczęściej z Wrocławia, Jelcza-Laskowic i Oławy. Niestety, nie wszyscy stają się parafianami.
Większość przybyłych tu po wojnie mieszkańców pochodzi z Archidiecezji Lwowskiej – mieszkańcy Miłoszyc z Kulikowa niedaleko Żółkwi pod Lwowem , mieszkańcy Dziupliny z Wiśniowczyka koło Podhajec niedaleko Tarnopola.
Przybyły też po wojnie rodziny z centralnej Polski – z okolic Kielc, Częstochowy, Pajęczna, Radomska, Wielunia i Kępna.

Gospodarzy indywidualnych jest już niewielu, są pracownicy zatrudnieni w okolicznych zakładach pracy strefy ekonomicznej Jelcza – Laskowic, a także dojeżdżający do Wrocławia, Oławy, Siechnic i Czernicy. Jest też trochę bezrobotnych, choć dziś łatwiej jest o pracę, niż kilka lat temu. Spora grupa parafian pracuje za granicą, najczęściej w Niemczech, Anglii, Holandii, Irlandii i Hiszpanii, choć zauważa się chęć powrotu
i zatrudnienia się w kraju.

To dobrze, bo te wyjazdy rozluźniają, czasem zrywają, więzy rodzinne, pojawiają się i u nas eurosieroty. Nie każdy przyjmuje, że „być” znaczy więcej niż „mieć”, nie każdy tak czuje, wartościuje i wierzy. Pilną staje się potrzeba powołania zespołu Caritas w parafii, by można było nieść pomoc nie tylko materialną ale i duchową. Chociaż póki co zespołu Caritas w parafii nie ma, to jednak potrzebującym staramy się pomagać. W ostatnich latach spłonęły dwa domy – jeden w Dziuplinie i jeden w Miłoszycach. Poszkodowani otrzymali wsparcie w postaci całoniedzielnej tacy.
Siostry Elżbietanki jesienią ubiegłego roku remontowały centralne ogrzewanie swego klasztoru, który to remont również wsparliśmy całoniedzielną  tacą.
Organizacja MIVA Polska, która gromadzi środki na zakup pojazdów dla misjonarzy otrzymuje co roku na ten cel niedzielną tacę latem, gdy błogosławimy pojazdy w dniu św. Krzysztofa. Tegoroczna pomoc to 977 złotych. Potem otrzymujemy od MIVA Polska piękne podziękowania.

Pomagamy też co roku, na przełomie września i października, naszemu seminarium. Dziesiątego października klerycy zabrali do Wrocławia dwie tony ziemiopłodów od 26 rodzin, a 90 rodzin dało na ten cel 1450 złotych. Rada parafialna licząca czternaście osób pomaga księdzu proboszczowi w sprawach gospodarczo – remontowych. Księgowość remontową i cmentarną prowadzi oraz obsługuje oba konta – remontowe
i cmentarne – należąca do parafii – pani Janina Siemiradzka. Są cztery róże różańcowe, mamy jedna grupę Apostolatu Modlitewnego Margaretka. Jest schola dziecięco – młodzieżowa. Mamy 21 ministrantów i 3 kandydatów.

Duszpasterstwo

Koncentruje się ono na Eucharystii i innych nabożeństwach liturgicznych, związanych z okresami roku kościelnego.

Msze święte niedzielne rozpoczynają się o godz. 8, 10 (dla dzieci), 12 (suma) i 18.
W dni powszednie Msza święta rozpoczyna się zasadniczo o godz. 18, czasem o godz. 7.

W Wielkim Poście odbywa się Droga Krzyżowa, jedna dla dzieci, druga dla młodzieży i dorosłych, także Gorzkie Żale, w Adwencie – Roraty z rana Także nabożeństwa majowe, czerwcowe i październikowe.

Rekolekcje przeżywamy w Wielkim Poście i w Adwencie.
W tym roku nie było rekolekcji wielkopostnych, gdyż od 3 do 10 czerwca mieliśmy – 10 lat po ostatnich – Misje Święte, które przeprowadzili redemptoryści z Torunia – ojciec Wojciech Bieszke i ojciec Krzysztof Stankowski. Rekolekcje adwentowe tegoroczne w dniach od 2 do 5 grudnia głosić będzie również redemptorysta z Torunia – ojciec Wojciech Zagrodzki. W przyszłym roku rekolekcji wielkopostnych znowu nie będzie, bo od 5 do 8 maja odbywać się będzie renowacja misji, również z udziałem toruńskich redemptorystów.

Przed każdą Mszą świętą – i w dni powszednie i w święta – jest półgodzinna okazja do spowiedzi świętej. W pierwsze piątki miesiąca, kiedy jest więcej ludzi, szczególnie dzieci praktykujących dziewięć pierwszych piątków, spowiedź  trwa godzinę. Pół godziny przed niedzielną Prymarią zaczynamy śpiewać Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, pół godziny przed Sumą rozpoczyna się różaniec, który prowadzą róże różańcowe. We wtorek i w piątek przed Mszą świętą modlimy się Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Od 10 lat, od Misji Świętych, które prowadzili Ojcowie Redemptoryści, mamy w środy przed Mszą Świętą – Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W okresie wiosenno-letnio-jesiennym drzwi główne naszego kościoła są otwarte i wierni mogą adorować Pana Jezusa. Jest w przedsionku miękki klęcznik i zestaw modlitw do adoracji.

Co miesiąc, najczęściej w pierwszy piątek, odwiedzam z posługą sakramentalną chorych, których grupa liczy obecnie 27 osób – 3 osoby w Dziuplinie i 24 osoby w Miłoszycach.

Chrzest święty jest udzielany zasadniczo podczas sobotniej okolicznościowej Mszy świętej z homilią. Jakiś czas przed udzieleniem tego sakramentu spotykam się na plebanii z rodzicami i chrzestnymi
na katechezie przedchrzcielnej.
Sakrament Bierzmowania udzielany jest co dwa, trzy lata.

Ostatnie bierzmowanie było przed czterema miesiącami, 18 czerwca. Tego sakramentu udzielił wtedy nasz dzisiejszy gość – ksiądz biskup Andrzej.

Kurs przedmałżeński nasi narzeczeni odbywają najczęściej w parafii dziekańskiej w Jelczu-Laskowicach, także w Oławie i we Wrocławiu.

Parafia nasza od roku 1945 nie wydała jeszcze kapłana.
Z Miłoszyc pochodzą dwie zakonnice – jedna u Sióstr Elżbietanek – obecnie na placówce w Nowej Soli, druga u Sióstr Marianek.

Na terenie parafii mamy ośmioklasową szkołę podstawową w Miłoszycach. Katechizują -w wymiarze dwóch godzin tygodniowo – Pani Anna Karbowiak i Pan Wojciech Rojek.
Mamy też niepubliczne przedszkole, które zostało wybudowane na gruncie sprzedanym przez naszą parafię i poświęcone 7 października 2011 roku przez Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza.
Tam zajęcia z religii prowadzi również nasza pani katechetka. Przedszkole to obecnie jest rozbudowywane.

Katecheza dorosłych jest prowadzona przed udzieleniem Sakramentów Chrztu, Bierzmowania i Małżeństwa.

Formami duszpasterstwa są pielgrzymki i wycieczki do miejsc o znaczeniu religijnym i historycznym. W tym roku wyjeżdżaliśmy;
do Niepokalanowa (Margaretki), Henrykowa (Róże Różańcowe), Torunia, Częstochowy i Kalisza oraz Krakowa – Łagiewnik (Margaretki).

Parafia nasza posiada także – od wielu już lat – ciekawie prowadzoną i opłacaną przez oddaną Kościołowi rodzinę, stronę internetową: www.parafiamiloszyce.pl. Czynna od grudnia 2009 roku obrazuje życie parafii. Są tam bieżące ogłoszenia, dokumentacja – także zdjęciowa – wszystkich prac remontowych prowadzonych od roku 2004. Informacja, formacja, ewangelizacja. Ważna rola tego nowoczesnego środka przekazu. Dlatego czuję potrzebę serdecznego podziękowania tym, którzy mnie do założenia tej strony przekonali, uruchomili ją, opłacają i redagują. Bóg Zapłać.

 

Prace remontowe od ostatniej wizytacji

Rok 2013:

Kościół

 • czerwiec – wrzesień: drugi etap remontu wieży: wymiana i wzmocnienie więźby, oblachowanie nową blachą miedzianą, odnowienie krzyża, pokrycie kuli wieży złotem 24 karatowym.

Rok 2014:

Plebania

 • lipiec – sierpień: wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana sieci centralnego ogrzewania, wymiana sieci elektrycznej
 • październik: rozpoczęcie remontu pierwszego piętra i korytarza

Kościół

 • 4 – 6 listopada: montaż na wieży – elektrycznego rozruchu dzwonów

Rok 2015:

Kościół

 • 21 września: rozpoczęcie remontu elewacji wieży kościoła
 • listopad: remont metalowego ogrodzenia przed głównym wejściem do świątyni, nowa brama wjazdowa, nowe dwie furtki, nowa furtka w murze przy wyjściu w stronę szkoły

Rok 2016:

Kościół:

 • październik: rozpoczęcie remontu elewacji ściany zachodniej kościoła

Rok 2017:

Kościół:

 • lipiec: rozpoczęcie remontu organów naszej świątyni
 • wrzesień: rozpoczęcie prac przy rzeźbie „Madonna z Dzieciątkiem” z XIV wieku
 • wrzesień: rozpoczęcie remontu elewacji ściany wschodniej kościoła

Rok 2018:

Kościół:

 • pierwsze półrocze: dalszy ciąg remontu organów, odbiór elewacji i odbiór prac przy rzeźbie „Madonna z Dzieciątkiem”
 • drugie półrocze: zakończenie remontu organów i rozliczenie prac, przygotowywanie dokumentacji przed przyszłoroczną wymianą ławek kościelnych, remontem bocznych ołtarzy i umieszczeniem ekranów podających wiernym teksty pieśni i modlitw, przeniesienie odnowionej lampki wiecznej do prezbiterium kościoła

Plebania:

 • pierwsze półrocze: nowa brama wjazdowa i nowa furtka
 • drugie półrocze: ułożenie prawidłowego odprowadzenia skroplin z pieca centralnego ogrzewania i odprowadzenie tych skroplin do kanalizacji, przygotowanie do remontu elewacji i ogrodzenia plebanii

 

O jakich nadchodzących pracach myślimy?

W kościele – remont głównego ołtarza, nowe konfesjonały, nowa posadzka i nowe meble dla zakrystii, położenie kostki granitowej wokół kościoła.

Na plebanii – remont elewacji i ogrodzenia, remont kuchni i kancelarii, remont garażu.

Na cmentarzu – naprawa lub wymiana dachu kaplicy, remont domu pogrzebowego, remont lub wymiana ogrodzenia cmentarza.


Wnioski końcowe

Panu Bogu dziękuję za błogosławieństwo, życzliwym ludziom za zrozumienie i pomoc. Księdza Biskupa proszę o pasterskie wskazania i modlitwę oraz o odprawienie Mszy świętej w intencji naszej parafii.

 

 

Miłoszyce, dnia 23 listopada 2018

Ksiądz Janusz Giluń