Aktualności

Intencje papieskie dla Żywego Różańca na luty 2020

Intencja powszechna – Słuchanie wołania migrantów:

Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy ludzi, był słyszany i brany pod uwagę.