Aktualności

Intencje papieskie dla Żywego Różańca na wrzesień 2020

Intencja powszechna – Szanowanie zasobów planety:

Módlmy się, aby zasoby planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku.