Aktualności

Intencje papieskie dla Żywego Różańca na styczeń 2021

 

Intencja ewangelizacyjna
Braterstwo ludzkie:

Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.