Aktualności

Intencje papieskie dla Żywego Różańca na kwiecień 2020

Intencja powszechna – Wyzwolenie się z Uzależnień:

Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.