Aktualności

Intencje papieskie dla Żywego Różańca na lipiec 2021

 

Intencja ewangelizacyjna:
Przyjaźń społeczna

Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.