Aktualności

Intencje papieskie dla Żywego Różańca na październik 2020

Intencja ewangelizacyjna — Misja świeckich w Kościele:

Módlmy się, aby na mocy chrztu wierni świeccy, zwłaszcza kobiety, mieli większy udział w instytucjach odpowiedzialnych za Kościół.