Komunikaty parafialne

Nowe regulacje dotyczące udziału we Mszy Świętej i odwiedzania cmentarza (17.04.2020)

  • Od czwartku 16 kwietnia do odwołania obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej, także w kościele. Jedynymi osobami zwolnionymi z tego obowiązku są duchowni sprawujący obrzędy religijne, dzieci do lat 4, osoby mające trudności z oddychaniem lub niezdolne do samodzielnego założenia i zdjęcia maseczki.

  • Od poniedziałku 20 kwietnia w nabożeństwach uczestniczyć będzie mogło do 10 osób, nie licząc księdza i ministrantów. Należy zachować odległość przynajmniej 2 metrów między wiernymi (nie dotyczy rodzin), a także bezwzględnie nosić maseczkę ochronną.

  • Zaleca się przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, natomiast osoby pragnące przyjmować ją do ust powinny ustawiać się na końcu kolejki lub utworzyć oddzielną kolejkę, wówczas osoby przyjmujące na rękę będą przyjmowały w pierwszej kolejności. Przyjmując Komunię Święta na rękę pamiętajmy by spożywać ją przy księdzu, a nie w drodze powrotnej do ławki. Film instruujący w jaki sposób przyjmować Komunię Świętą na rękę można zobaczyć tutaj.

  • Od poniedziałku 20 kwietnia otworzony zostanie cmentarz parafialny. Na cmentarzu obowiązywać będą te same regulacje dotyczące przestrzeni publicznej, a więc obowiązek noszenia maseczki ochronnej i zachowania odległości przynajmniej 2 metrów.

  • W dalszym ciągu obowiązuje wydany przez ks. Biskupa zakaz sprawowania służby przy ołtarzu przez nieletnich ministrantów. Służbę mogą pełnić jedynie osoby dorosłe.