XXX Niedziela zwykła – 29.10.2023

 1. Obchodzimy dzisiaj trzydziestą niedzielę zwykłą – Rocznicę Poświęcenia Kościoła Własnego.

 2. Z kalendarza liturgicznego:
  • w środę Uroczystość Wszystkich Świętych
  • w czwartek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny
  • w sobotę wspomnienie św. Karola Boromeusza Biskupa
  • w niedzielę pierwszą miesiąca – zmiana Tajemnic Różańcowych i Adoracja NS po mszach świętych

 3. W dzisiejszą niedzielę – ostatnią miesiąca – odbędzie się po mszy o godz. 10:00, katecheza dla Rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.

 4. W środę obchodzić będziemy UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, jedną z obowiązkowych pod względem uczestnictwa w Eucharystii. O godz. 13:00 sprawowana zostanie na naszym cmentarzu msza święta w intencji zmarłych parafian. Będzie też możliwość poświęcenia nowych nagrobków. Przypominam o możliwości uzyskania odpustu zupełnego, od południa 1 XI do północy 2 XI pod zwykłymi warunkami, ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące, pod dodatkowym warunkiem nawiedzenia cmentarza i pomodlenia się za zmarłych można zyskać od 1 do 8 XI. Msze święte w tym dniu w kościele sprawowane będą o godz. 8:00, i 10:00. Nie będzie mszy o godz. 18:00. Taca z dnia 1 listopada o godz. 13:00 na cmentarzu będzie przeznaczona na prace remontowe kaplicy, o czym jeszcze będzie mowa w dalszej części ogłoszeń.

 5. Przypominam o porządkowaniu miejsc pochówków zmarłych na cmentarzu i dokonywaniu prolongat grobów po upływie 20 lat, a groby, które są zaniedbane i posiadają aktualnych dysponentów, winne być uporządkowane. Proszę także o zadbanie miejsca upamiętniającego Sybiraków. Informuję także o możliwości przeprowadzania ekshumacji w okresie od 15 października do 15 kwietnia. Miejsca po ekshumacji pozostają wyłącznie do dyspozycji parafii.

 6. W czwartek w całym Kościele, wspominamy w Liturgii Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Z tej racji będzie sprawowana msza święta w kaplicy na cmentarzu o godz. 10:00, po której odbędzie się procesja za zmarłych z modlitwą i śpiewami za dusze w czyśćcu cierpiące Przed mszą świętą wieczorną o godz. 18:00 rozpoczniemy cykl modlitw wypominkowych od 17:30 do dnia 17 listopada, według wybranych przez siebie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel.

 7. W piątek przypada pierwszy piątek miesiąca – odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem od godz. 9:00. Spowiedź święta w kościele od godziny 17:00. Po mszy kolejna katecheza dla kandydatów do bierzmowania.

 8. W sobotę – pierwszą miesiąca – o godz. 8:00 rozpocznie się wystawieniem Najświętszego Sakramentu nabożeństwo Wynagradzające za zniewagi wyrządzone Najświętszemu Sercu NMP, po którym sprawowana zostanie w tej intencji msza święta.

 9. Od przyszłej niedzieli przyjmowane będą intencje mszalne na rok 2024. Zachęcam do ich zamawiania w różnych potrzebach, nie tylko za zmarłych ale także w intencjach okolicznościowych: jubileuszowych, rocznicowych, imieninowych, dziękczynno-błagalnych, wynagradzających bądź zadość czyniących.

 10. W ubiegłą niedzielę odbyło się w całym Kościele ogólnopolskie liczenie wiernych uczęszczających na Msz Święte oraz przystępujących do Komunii Świętej. W naszej parafii według danych Urzędu Skarbowego w Oławie na dzień 31 grudnia 2022 roku liczba mieszkańców wynosi 2229 osób zameldowanych. 22 października uczestniczyło we mszach 483 osoby, co w skali procentowej wynosi 21,5. Było 273 kobiety i 210 mężczyzn. Do komunii przystąpiło 88 mężczyzn i 153 kobiety.

 11. W dniu 23 października została ustanowiona mocą Dekretu JE Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego Rada Parafialna wraz z przedyskutowanym i zaakceptowanym nowym Statutem. Rada (Zespół gospodarczo-ekonomiczny) ze względu na Uroczystość Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, na nadzwyczajnym zebraniu we wtorek, omówiła sprawy techniczne związane z tą ważną Uroczystością, jak i funkcjonowaniem cmentarza. W związku z dniem poprzedzającym spotkanie, sprawy te są już wiążące. Po odczytaniu Dekretu, proszę Prezesa Rady Parafialnej, Pana Zbigniewa Banasia o zabranie głosu.

 12. Ze względu na podział Rady Parafialnej na dwa Zespoły, odrębne będą ich zebrania. Zostanie rozdzielony zakres pracy. Każdy członek Rady otrzymał pocztą internetową Dekret oraz Statut Rady.

 13. W zakrystii, dzięki Rodzinie Państwa Zdzisławy i Jana Barteckich, zostały wykonane i umieszczone dwa sejfy z przez przeznaczeniem na przechowywanie i zabezpieczenie naczyń liturgicznych: odnowionych kielichów, paten i monstrancji. Serdeczne Bóg Zapłać.

 14. Przy prawym bocznym ołtarzu, ustawione są odnowione dwa stare drewniane krzyże procesyjne, jeden z kościoła a drugi z kaplicy cmentarnej, które powrócą na swoje miejsce (bardziej stylowy do zakrystii a ze złoconą pasyjką do kaplicy cmentarnej oraz poskładany z moich starych elementów świecznik paschalny z przeznaczeniem do liturgii pogrzebowej na cmentarzu. Renowacja była przeprowadzona na mój koszt własny w podziękowaniu za dotychczasowe wsparcie finansowe na prace remontowe plebani jak również osobom dekorującym świątynię i tym którzy przygotują ołtarz wraz z nagłośnieniem cmentarza na dzień 1 listopada.

 15. Zachęcam do korzystania z czasopism religijnych, wyłożonych pod chórem.

 16. ROKROCZNA ZBIÓRKA PŁODÓW ZIEMI z przekazaniem na potrzeby kleryków odbyła się w najbliższym tygodniu z zakończeniem w dniu wczorajszym. Z Dziupliny otrzymaliśmy płody rolne oraz kwotę w wysokości 670zł, z Miłoszyc płody rolne i kwotę 640zł. Zostanie to przekazane MWSD we Wrocławiu.

 17. Kancelaria parafialna – sprawy biurowe załatwiane będą w tym tygodniu w poniedziałek i wtorek. Sprawy pilne w każdej chwili.

 18. Intencje na rozpoczęty tydzień umieszczone są tutaj i w gablocie w przedsionku kościoła.

 19. Polecając się wstawiennictwu Świętego Michała Archanioła, życzmy sobie dobrej niedzieli oraz szczęśliwie rozpoczętego nowego tygodnia, modląc się szczególnie o pokój świecie: ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE…