Podziękowanie Bożonarodzeniowe (grudzień 2023)

Miłoszyce, dnia 24 i 25 grudnia 2023 r.

   Życząc wszystkim wielkiej Radości wypływającej z faktu „że Słowo Ciałem się stało”, dla nas i dla naszego zbawienia, chciałbym aby Nowonarodzony Chrystus, znalazł miejsce nie tylko na naszych stołach świątecznych ale przede wszystkim w sercach i aby te serca były gorące naszą miłością, choć może niekiedy niedoskonałą ale chyba szczerą i otwartą na innych.

   Niebawem upłynie pół roku od mojego objęcia tej parafii. Zawsze słowo wiążące na koniec większych Uroczystości winno płynąć w stronę jej mieszkańców, a szczególnie tych, którzy swym oddaniem poświęcili się i poświęcają się duszpasterstwu. Dobrze, że jesteśmy razem i oby tak było do końca.

   Mimo, że nie sposób wymienić wszystkich imiennie, słowa wdzięczności kieruję w stronę najbardziej zaangażowanych w rozmaite posługi parafialne oraz tych, którzy wspierali i wspierają mnie duchowo oraz materialnie, w sensie pomocy przy organizacji życia duszpasterskiego i związanych z nim różnych robót technicznych, ale i wielu innych. Aby to mogło należycie funkcjonować, należało bezwzględnie powołać nowy Zespół Rady Parafialnej, utworzonej z praktycznie poprzedniego Zespołu, dzielący się na sekcje: ekonomiczno-gospodarczą i ściśle duszpasterską, celem wspólnego rozwiązywania problemów i wyzwań, szczególnie w formie uchwał.

Dziękuję zatem:

 • Grupom modlitewnym, szczególnie Różom Różańcowym i „Margaretkom”, z którymi chcę się spotkać po zakończonej kolędzie
 • Odnowionemu zespołowi presynodalnemu, który spotyka się regularnie według ustalonego porządku
 • Liturgicznej Służbie Ołtarza – Szafarzom Najświętszego Sakramentu, lektorom i ministrantom wraz z ich koordynatorem Panem Witoldem. Spotkamy się z LSO w ustalonym jeszcze terminie; cieszę się z ciągłego przybywania nowych kandydatów
 • nie sposób pominąć Pana Kazimierza Czyżyckiego, który, rozpoczął niedawno posługę kościelnego w tutejszej świątyni
 • słowa uznania należą się Karolinie, Panu Mariuszowi Kołakowskiemu i Panu Janowi Królowi (dojeżdża do nas aż z Groblic), którzy grają na pięknie odrestaurowanych organach i śpiewają. Zależało mi bardzo żeby każde Roraty były ubogacone grą i śpiewem i tak było. Rozumiejący muzykę od razu wyczuwają piękno harmonii i rytm utworów wykonywanych ściśle według zapisu nutowego, co nie tylko czyni ją milszą dla ucha, ale i łatwiejszą dla śpiewu. Chcielibyśmy, żeby grali częściej, ale rozumiemy nakład obowiązków i brak czasu. Pan Jan Król został zaakceptowany przez Radę Parafialną także do obsługi muzycznej kaplicy cmentarnej oraz inwentaryzacji miejsc pochówków i spraw związanych z cmentarzem w porozumieniu z Panem Markiem Baszczijem.
 • trzeba wspomnieć katechetów, którzy ofiarują swój czas dla naszej młodzieży i dzieci także na spotkania formacyjne, choć nie mieszkają w naszej parafii
 • również Pani Elżbiecie Pająk, która także poświęca się w prowadzeniu zespołu muzycznego
 • podziękowania należą się Rodzinom sprzątającym naszą świątynię, szczególnie Rodzicom dzieci pierwszokomunijnych oraz Nadleśnictwu z Oławy za podarowanie drzewek świerkowych dla wystroju bożonarodzeniowego
 • również tym wszystkim, którzy włączali się i wspierają co miesiąc potrzeby parafii w tym cmentarza i kościoła
 • oraz tym, którzy przygotowali tak wspaniały wystrój wnętrza na tegoroczne święta
 • a także tym wszystkim, którzy mają swój cichy wkład w życie duszpasterskie naszej wspólnoty; więcej będzie podane w sprawozdaniu na zakończenie roku kalendarzowego.

   Kończąc zwracam się ze słowem pasterskim do wszystkich parafian i mieszkańców parafii, aby przeżywana Radość płynąca z Narodzenia Pańskiego, ogarniała ich serca i umysły aby otrzymali wielką moc do tworzenia jedności i miłości zaś znalazłszy je gorącem serca śpiewali:

Podnieś rękę Boże Dziecię
Błogosław Ojczyznę miłą,
W dobrych radach w dobrym bycie,
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami,
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.