Komunikaty Kurii z dnia 21.06.2024

Wrocław, dnia 21.06.2024 r.

 

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO
21.06.2024 r.

 1. ŚWIĘTOPIETRZE – zbiórka na rzecz posługi apostolskiej i charytatywnej Ojca Świętego Franciszka. W kontekście zbliżającej się Uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) oraz związanej z nią zbiórką na Świętopietrze (Obol św. Piotra), Sekretariat Ekonomiczny Stolicy Apostolskiej przesyła PLAKAT i ULOTKĘ, które mogą pomóc w uwrażliwieniu wiernych na kwestię ofiar, składanych na rzecz posługi apostolskiej i charytatywnej Ojca Świętego (ofiary zbieramy do puszek 29 czerwca i wpłacamy bezpośrednio do kasy Kurii lub na konto podstawowe tytułem świętopietrze).

 2. DO WIADOMOŚCI:
  STANOWISKO Komisji Duszpasterstwa KEP w sprawie planowanych zmian ustawy o handlu w niedzielę.
  OŚWIADCZENIE Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP w związku z informacjami Pani Minister Edukacji Barbary Nowackiej przekazanymi w dniu 17 czerwca 2024 roku w stacji TVN 24, zapowiadającymi zmiany w Rozporządzeniu o organizacji lekcji religii.


 3. POMOC KOŚCIOŁOWI LWOWSKIEMU – od wielu lat Archidiecezja Wrocławska przychodzi z pomocą Kościołowi Lwowskiemu poprzez przyjmowanie intencji mszalnych „ad dantis” do odprawienia. Ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki po raz kolejny zwraca się do duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego naszej Archidiecezji z prośbą – tak jak w ubiegłych latach – o odprawienie intencji dantis. W związku z powyższym proszę Księży Dziekanów o informację zbiorczą do końca września – ile kapłani w dekanacie (według indywidualnych możliwości) odprawią Mszy św. ad dantis jako pomoc dla Kościoła Lwowskiego.  Informację proszę przesłać smsem do mnie osobiście, lub e-mailem duszpasterski@archidiecezja.wroc.pl) o treści: DEKANAT X deklaruje Y Mszy św. dantis.

 4. GRUPA ZAKUPOWAw nawiązaniu do spotkania podczas konferencji Księży Dziekanów w dniu 20 czerwca, przesyłam PREZENTACJĘ oraz nr telefonu kontaktowego (+48 609 520 323) do P. Macieja Boreckiego, Analityka Grupy Zakupowej. Przesłana prezentacja stanowi materiał wyjściowy do rozmowy/decyzji o włączeniu parafii do grupy zakupowej (dotyczy energii i gazu). Więcej informacji bezpośrednio u Księży Dziekanów.

 5. USTAWA Kamilka w nawiązaniu do spotkania podczas konferencji Księży Dziekanów w dniu 20 czerwca, przesyłam MATERIAŁY dla każdej parafii (dla każdego proboszcza). Więcej informacji bezpośrednio u Księży Dziekanów.

 6. PRZED NAMI – WYDARZENIA i PIELGRZYMKI ARCHIDIECEZJALNE:
  Pielgrzymka Margartek i Apostolatu Dwunastka do Milicza (parafia św. Anny): sobota – 13 lipca 2024 r. PLAKAT wysłałem w komunikatach z dnia 24.05.br.
  ● Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę: 3-10 sierpnia 2024 r.
  ● Pielgrzymka Wspólnot Żywego Różańca i Czcicieli Matki Bożej do Henrykowa: sobota 17 sierpnia 2024 r. PLAKAT wysłałem w komunikatach z dnia 29.05.br
  ● Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół do Henrykowa: sobota 24 sierpnia 2024 r. PLAKAT. ZAPROSZENIE. FORMULARZ zgłoszeniowy. – wysłałem w komunikatach z 10.05.br. Można je także pobrać ze strony naszej archidiecezji (z wydziału duszpasterskiego, kolumna po prawej stronie).
  WROCŁAWSKIE DNI DUSZPASTERSKIE (52) organizowane przed Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu odbędą się w dniach 27-28 sierpnia 2024 r. pod hasłem: Panie, naucz nas się modlić (Łk 11,1). Pierwszy dzień (wtorek, 27.08.) jest dniem o charakterze formacyjnym dla kapłanów. Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej PWT.
  Procesja ulicami Wrocławia z relikwiami św. Stanisława i Doroty: niedziela – 15 września 2024 r.
  Czuwanie duchowieństwa i wiernych Archidiecezji wrocławskiej na Jasnej Górze: 20 września 2024 r.
  Piesza Pielgrzymka Wrocławska do Trzebnicy: sobota – 12.10.2024 r.
  Centralne Uroczystości Odpustowe w Trzebnicy: 13.10.2024 r., godz. 11.00.
  Dzień Skupienia (I) dla Grup Modlitwy św. Ojca Pio: 26 października 2024 r. (sobota). Parafia pw. Św. Ojca Pio z Pietrelciny, Wrocław – Partynice, ul. Ołtaszyńska 114. Zgłoszenia: partynice@archidiecezja.wroc.pl (parafia, ilość osob).PLAKAT wysłałem w komunikatach z dnia 7 czerwca.
  PROSZĘ Czcigodnych Księży Proboszczów o zaplanowanie udziału wiernych (parafii) w w/w wydarzeniach ogólno-diecezjalnych.


 7. PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY – REKRUTACJA na nowy rok akademicki (proszę o umieszczenie wiadomości i plakatu na internetowych stronach parafialnych i według możliwości w gablocie): Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu zaprasza na studia teologiczne w nowej odsłonie, z możliwością wybrania interesujących ścieżek uzupełniających główny program. Wśród propozycji znajdują się specjalności:
  – Liturgia-Muzyka-Sztuka,
  – Dziennikarstwo,
  – Teologia PLUS,
  – Katecheza.
  Zdobyte na PWT kompetencje można wykorzystywać w różnych dziedzinach: jako nauczyciel, jako osoba działająca w świecie mediów, kultury i sztuki sakralnej, w poradnictwie rodzinnym i małżeńskim, w fundacjach, instytucjach państwowych i urzędach, w organizacjach parafialnych.
  Warto studiować na PWT, ponieważ Teolog to człowiek o jasno określonej tożsamości, szerokiej wiedzy humanistycznej, zorientowany w procesach dokonujących się w świecie, potrafiący myśleć krytycznie i kreatywnie budować rzeczywistość.
  Aktualnie trwa rekrutacja, dlatego zapraszamy do zainteresowania się ofertą bezpłatnych, dziennych studiów na kierunkach Teologia, Pedagogika i Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz studiami podyplomowymi, wśród których oferujemy: Psychoterapię, Nauki o Rodzinie i studia teologiczne.
  Szczegóły znajdziecie w zakładce Rekrutacja na stronie www.pwt.wroc.pl
  PLAKAT. INFORMACJE.


 8. PRZED NAMI – wydarzenia ogólnopolskie:
  Ogólnopolska PIELGRZYMKA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW NA JASNA GÓRĘ: 1-2 lipca 2024 r. Nauczycielu co mam czynić? Więcej informacji na temat pielgrzymki znajduje się na stronie: www.duszpasterstwonauczycieli.pl
  PLAKAT wysłałem w komunikatach z dnia 10.05.2024 r.


 9. DZIĘKUJĘ za już przesłane informacje. Do końca czerwca można jeszcze dopisać miejsce: Fundacja Adoremus Te Christe, której głównym charyzmatem jest prowadzenie misji i tworzenie kaplic wieczystej adoracji, czyli takich, w których adoracja trwa 24 h przez 7 dni – tworzy ogólnopolską bazę (mapę) kaplic (miejsc) wieczystej adoracji i adoracji dziennej. Fundacja działa we współpracy z Misjonarzami Najświętszej Eucharystii oraz aprobatą Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, a działania podejmuje zawsze za zgodą biskupa ordynariusza danej diecezji. W związku z powyższym proszę Księży Proboszczów o informację zwrotną poprzez wypełnienie FORMULARZA (jeżeli w parafii jest adoracja wieczysta lub całodzienna). Zachęcam także do odwiedzenia stron internetowych: https://adoremustechriste.pl oraz https://venite.adoremustechriste.pl
Ks. Arkadiusz Krziżok
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego