Słowo do Parafian w rocznicę poświęcenia kościoła

Drodzy Bracia i Siostry

Dobrze wiemy, że co roku w ostatnią niedzielę października obchodzi się rocznicę konsekracji kościołów o nieznanej dacie ich poświęcenia. Do takich świątyń należy nasza miłoszycka, o której wiemy, że powstała w miejscu poprzedniej drewnianej około 1717 roku i zawsze była domem modlitwy dla katolików. Wiemy też, że na początku XX wieku dobudowano zakrystię oraz wejście na chór i ufundowano organy. Od 1945 roku jest w granicach Polski i należy do parafii Miłoszyce.

Po wojnie przechodziła bieżące remonty, a od 2004 roku prace nabrały większego tempa. Wtedy też założyliśmy parafialne konto, powstała nowa Rada Parafialna a od stycznia 2005 poprosiliśmy nasze rodziny o dziesięć złotych miesięcznie na fundusz remontowy. Co, jak i kiedy odnowiono w kościele, na plebanii i na cmentarzu to wiemy z corocznych sprawozdań składanych w ostatnim dniu starego roku i ze strony internetowej parafii, gdzie są zdjęcia i opisy przeprowadzonych prac. Dla mnie to już szesnasta taka niedziela wśród Was, kiedy dziękujemy Bogu i sobie za to, co zrobiliśmy oraz mówimy o planach na najbliższy czas.

Jeszcze pachną drewnem, farbami i różnymi preparatami wyremontowane w latach 2017/2018 organy oraz wstawione kilka tygodni temu nowe dębowe ławki, a już zgodnie z treścią pozwolenia konserwatorskiego planujemy przyszłoroczne prace przy głównym portalu wejściowym naszego kościoła. Trzeba wyczyścić kamienny portal i naprawić stolarkę drzwiową oraz okienną. O pomoc finansową już poprosiliśmy, jak co roku, Urząd Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach, ale wiemy, że ta pomoc, choć zawsze hojna, nie wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów.

A więc zwracam się do parafian – i do tych, którzy od piętnastu już lat przekazują miesięcznie – dziesięć lub więcej złotych na ten cel i do tych, którzy jeszcze nie dołączyli do grona ofiarodawców. Nasz wspólny wysiłek, jeśli wszyscy się włączą, poparty modlitwą o Boże błogosławieństwo w pracy, na pewno zaowocuje pięknem wykonanego kolejnego etapu remontu.

I o to wspólne działanie bardzo serdecznie Was proszę, drodzy Bracia i Siostry, dziękując za dotychczasową ofiarność. Świątynia nasza jest odwiedzana nie tylko z racji świętowania niedzieli. Ponieważ staramy się otwierać jej przedsionek w tygodniu, można przychodzić na osobistą modlitwę, na adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Gdy przechodzisz obok, wstąp sam, sama, czy z dziećmi, pomódl się, porozmawiaj z Bogiem, wycisz się. To nie jest czas stracony. Korzystajmy z tej możliwości, pokochajmy jeszcze mocniej nasz Dom Boży, zabiegajmy o Jego czystość i piękno i często w nim przebywajmy. Z Panem Bogiem.

Wasz Ksiądz Proboszcz

Miłoszyce, 27 października 2019