.

Wykaz prac remontowych wykonanych staraniem
księdza proboszcza Janusza Gilunia i Rady Parafialnej

Prace remontowe w kościele

Przed Adwentem 2021 – firma Pana Damiana Świtały ze Sternalic koło Olesna dostarczy nam i wstawi do odnowionej przez Pana Marcina Pinkosza zakrystii  wykonane  przez siebie meble.


05.08.2021 – Pan Roman Górski z Czermina kolo Tarnowa założył w jednym z portali naszej świątyni wykonaną przez siebie piękną kutą kratę oddzielającą przedsionek od nawy głównej.


12.04.2021 – firma Pana Piotra Mikołajczaka rozpoczęła odnawianie ołtarzy bocznych naszej świątyni.


06 – 12.2020 – prace przy portalach kościoła, stolarce drzwiowej i okiennej. Prace wykonywała firma Pana Piotra Mikołajczaka „Petrus” z Wrocławia.


06.2020 – Parafianin Pan Marek Telatyński ułożył w zakrystii nową marmurową posadzkę.


21.09.2019 – firma Pani Wilmańskiej ze Świebodzic przykręciła do nowo postawionych ławek ogrzewanie elektryczne nowej generacji.


01.09.2019 –  Pan Grzegorz Skoczylas oddał do użytku połowę nowych ławek kościelnych, a 8 września mieliśmy już wszystkie ławki i wtedy zostały poświęcone.


24.06.2019 – rozpoczęliśmy kolejny ważny etap prac w kościele – usunięcie starych ławek, ocieplenie podłoża pod ławkami, uzupełnienie płytek i postawienie nowych ławek.


24.06.2019 – Firma dekarska Pana Krzysztofa Maciuszczaka sprawdzała szczelność dachu naszego kościoła.


21.03.2019 – Pan Waldemar Łania z Przeworska, który przed pięciu laty założył automatyczny rozruch dzwonów, regulował i konserwował mechanizmy dzwonnicy.
W czerwcu firma Izomur z Wrocławia, która w 2010 roku osuszała nasz kościół, wykonywała prace uzupełniające tam, gdzie pojawiły się nowe ogniska wilgoci.


Pierwsze półrocze 2018 – kontynuacja remontu organów, odbiór elewacji i odbiór prac przy rzeźbie „Madonna z Dzieciątkiem”.


09.2017 – rozpoczęcie prac przy rzeźbie „Madonna z Dzieciątkiem” z XIV wieku – Pan Kazimierz Durawa pod patronatem pani Elżbiety Grabarczyk – oboje z Wrocławia


09.2017 – rozpoczęcie remontu elewacji ściany wschodniej kościoła – firma Pana Michała Bara z Grodkowa


07.2017 – rozpoczęcie remontu organów naszej świątyni. Instrument – firma organmistrzowska Kamerton pana Wiesława Jelenia.
z Olszynki koło Lubrzy w powiecie Prudnik. Prospekt organowy (szafa) – firma Konserwacja Dzieł Sztuki Barski Pana Andrzeja Barskiego z Nysy.


10.2016 – rozpoczęcie remontu elewacji ściany zachodniej kościoła – firma Pana Michała Bara z Grodkowa


11.2015 – remont metalowego ogrodzenia przed głównym wejściem do świątyni, nowa brama wjazdowa, nowe dwie furtki, nowa furtka w murze przy wyjściu w stronę szkoły. Wykonane bezpłatnie przez firmę naszego parafianina Pana Mariusza Dziedzica z Miłoszyc.


09 – 12.2015 – remont elewacji wieży przez firmę Pana Michała Bara z Grodkowa.

Zdjęcia z remontu – kliknij


11.2014 – zakończenie remontu wnętrza wieży i montaż instalacji automatycznej do dzwonów

Zdjęcia z remontu – kliknij


Pod koniec września 2013 roku zakończył się remont wieży, a we wtorek, 22 października, nastąpił komisyjny odbiór prac przez przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, firmy prowadzącej remont i naszej parafii.


03.06.2013 Firma Galeko Pana Leszka Kordy z Racławic Małych wraz z podwykonawcami Firmą TECTUM Panów Krzysztofa Maciuszczaka i Pana Michała Łabentowicza z Jelcza-Laskowic rozpoczęła kolejny etap remontu wieży kościoła.

Na całej wysokości wieży zostały rozstawione rusztowania. Ten etap obejmował następujące prace:
• usunięcie zniszczonej blachy, z całego pokrycia hełmu
• montaż nowej blachy miedzianej na całym pokryciu hełmu.
• demontaż i montaż deskowania hełmu
• oczyszczenie i pomalowanie ścianki działowej
• odtworzenie krążyn wraz z ich montażem – szt. 24
• wymiana wszystkich stopni, oraz wymiana barierek.
• wymiana podłóg na poziomach od 3,76 do 14,40.
• Zdjęcia krzyża i ponowny montaż po renowacji.

Zdemontowany krzyż z kulą zwieńczający wieżę oddano do renowacji w pracowni Artis – Monika Winnicka – Kopaczyńska.
W obecności przedstawiciela Konserwatora Zabytków dokonano otwarcia kuli, w której znaleziono koperty z banknotami, gazetę z 1933 roku i zwój pisma pisany odręcznie. Ze względu na zły stan zachowania kuli materiały te były mocno zniszczone. Do kuli powróciły dokumenty historyczne dodano również okolicznościową gazetę powiatową, historię Parafii po 1945 roku i wyszczególnienie prac remontowych.

Zdjęcia z remontu – kliknij


01.12.2012 Firma Galeko z Racławic Małych wraz z podwykonawcami Firmą TECTUM z Jelcza-Laskowic rozpoczęła remont wieży kościoła.
Pierwszy etap prac obejmował:
Zakup materiałów – blachy miedzianej na pokrycie hełmu i desek na wymianę podłóg.
wymianę zniszczonej konstrukcji nośnej: krzyżaka podstawy hełmu i belek wzmacniających.
Wymianę części zniszczonych elementów konstrukcji drewnianych – rozpór, mieczy i krążyn.
Konserwację elementów drewnianych, czyszczenie, zabezpieczenie środkami grzybobójczymi i ognioodpornymi.


W dniu 24.11.2011 Komisja pod przewodnictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów dokonała odbioru wszystkich wykonanych prac. Ocena prac remontowych i konserwacyjnych była bardzo pochlebna.


W dniu 21.07.2011 rozpoczęli pracę konserwatorzy detali architektonicznych Państwo Marta i Andrzej Bębenkowie z okolic Brańska (woj Podlaskie).
Ponieważ do tych prac potrzebne były również rusztowania, przebiegały one równolegle z pracami remontowo- budowlanymi wnętrza świątyni. Konserwacją objęto: ozdoby sufitów nawy głównej i prezbiterium, gzyms okalający nawę główną i prezbiterium, kartusz herbowy, łuk tęczowy i stacje drogi krzyżowej.
Prace te, zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków, poprzedziły badania stratygraficzne, wykonane przez konserwatora zabytków Panią Elżbietę Grabarczyk, która sprawowała również nadzór nad pracami konserwatorskimi. Efektem tych badań było dobranie koloru jakim pomalowano ściany i odtworzono pierwotny kolor malowania łuku tęczowego.
W trakcie badań stratygraficznych został odkryty dobrze zachowany fragment „zacheuszka”. Mianem tym zwykle określa się znaki dedykacyjne umieszczone na ścianach świątyni w miejscu ich namaszczenia dokonanego przez biskupa, w trakcie liturgii poświęcenia kościoła. Ryt ten następuje bezpośrednio po namaszczeniu ołtarza i jest z nim nierozłącznie związany, tak w wymiarze symbolicznym jak i teologicznym. Wszystkie prace remontowe były prowadzone zgodnie z projektem technicznym i pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.


29.06.2011 – Firma Pana Henryka Pająka – Zakład Ogólnobudowlany z Wrocławia – rozpoczęła prace we wnętrzu naszego kościoła. Ich zakres obejmował: naprawę tynków, klamrowanie i spoinowanie pęknięć, uzupełnienie tynków odbitych oraz roboty malarskie.

Zdjęcia z remontu – kliknij


23.11.2010 – Remont zakrystii: Montaż płyt gipsowo-kartonowych na suficie zakrystii, obok zakrystii i w pomieszczeniu obok prezbiterium; zespolenie pęknięć murów poprzez nałożenie klamer z pręta zbrojeniowego; montaż włazu strychowego na strych nad prezbiterium; naprawa tynków wewnętrznych.
Prace wykonywane są zgodnie z projektem pod nazwą „Kontynuacja remontu kościoła”. Remont ten wykonuje Firma Pana Henryka Pająka z Wrocławia, nadzór sprawuje również Inspektor inż. Stanisław Dutczak.

Zdjęcia z remontu – kliknij


05.11.2010 – Etap wymiany rur spustowych i montaż korytek odprowadzających wody opadowe. Prace prowadzone zgodnie z projektem „Kontynuacja remontu kościoła”. Zadanie to realizuje firma Pana Arkadiusza Danisza, pod nadzorem Pana inż. Dutczaka.

Zdjęcia z remontu – kliknij


18.10.2010 – Zakład Gospodarki Komunalnej w Jelczu-Laskowicach rozpoczął prace na doprowadzeniem wody i odprowadzeniem ścieków do naszego kościoła. Prace wykonywane są zgodnie z projektem wykonanym przez Pana Jerzego Wartalskiego i pod ścisłym nadzorem archeologicznym Pana Andrzeja Dwojaka.
Podczas odsłonięcia fragmentu fundamentów zakrystii natrafiono na wyłom w murze spowodowany przenikaniem rosnących wiekowych drzew. Decyzją Inspektora Nadzoru wymagane było natychmiastowe naprawienie uszkodzenia, by powstrzymać proces pękania murów zakrystii. Prace te z należytą starannością wykonał nasz Parafianin Pan Kazimierz Czyżycki. Wiele prac wewnątrz zakrystii wykonali również nasi parafianie: Panowie Ryszard Staszkiewicz i Bogusław Rzeźnik.
W dniu 10.11.2010 po raz pierwszy popłynęła woda w zakrystii. Cieszymy się, gdyż ułatwi to pracę Siostrze zakrystiance i Parafianom sprzątającym kościół.

Zdjęcia z remontu – kliknij


W dniu 26.08.2010 złożyliśmy w Starostwie w Oławie wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na naprawę drewnianej konstrukcji wieży. Również w tym dniu poprosiliśmy Zakład Gospodarki Komunalnej o sporządzenie kosztorysu na doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków z kościoła.


23.08.2010 –  Kontynuacja remontu kościoła: osuszanie murów. Osuszanie murów przeprowadzone metodą hydrofobową, polegającą na nawiercaniu otworów i wprowadzeniu preparatu silikonowego. Preparat ten stanowi izolację poziomą uniemożliwiającą przenikanie wód gruntowych do murów. Zostały też skute zawilgocone i zasolone tynki, trwa obecnie proces suszenia murów odpowiednimi agregatami odprowadzającymi wodę.
Prace te wykonuje Firma IZOMUR z Wrocławia, kierownikiem robót jest Pan mgr inż. Mieczysław Murawski, a inspektorem nadzoru Pan inż. Stanisław Dutczak.
Trwają również konsultacje z firmami budowlanymi w celu wyłonienia firmy, która będzie wykonywała uzupełnienie skutych tynków oraz wszelkie prace naprawcze elewacji wewnętrznej kościoła. Firma ta winna posiadać stosowne uprawnienia i doświadczenie w pracach przy obiektach zabytkowych.
Zgodnie z zaleceniem Autora projektu i Inspektora Nadzoru, zostaną wymienione rury spustowe rynien wokół nawy kościoła, na rury o większym przekroju, oraz zamontowane korytka do odprowadzania wód opadowych.

Zdjęcia z remontu – kliknij


09.2009 – Została zamówiona ekspertyza stanu technicznego wieży kościoła i projekt budowlany. Już wstępne oględziny odsłoniły jej zły stan techniczny. Prace remontowe wieży musimy prowadzić równocześnie z osuszaniem kościoła. Istotne jest by wieża była wyremontowana przed zainstalowaniem Anten Telefonii Komórkowej.


07.2009 – Otrzymaliśmy pozwolenia niezbędne do kontynuacji remontu kościoła w zakresie przygotowania do malowania po uprzednim osuszeniu murów.
Trwają poszukiwania i konsultacje w celu wyłonienia Firmy która posiada stosowne uprawnienia i mogła by się podjąć tego zadania. Oczywiście jak zawsze głos decydujący ma Konserwator Zabytków i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.


06.2009 – Renowacja obrazu ołtarzowego Świętego Mikołaja. Tu również potrzebne były pozwolenia Kurii i Konserwatora zabytków. Pięknie odnowiony obraz został przedstawiony Naszym Parafianom w dniu dożynek. Z uwagi na zbliżające się prace remontowe kościoła obraz jest zdeponowany w innym miejscu.


03.2009 – Nasz Parafianin wykonał projekt budowlany doprowadzenia wody bieżącej i odprowadzenia ścieków w kościele. Do tej inwestycji należało również pozyskać stosowne pozwolenia Konserwatora i Archeologa.


06.11.2008 – Zamontowano ogrzewanie kościoła. Jest to ogrzewanie typu ławkowego dla nawy głównej kościoła. Natomiast w prezbiterium zastosowano płytę grzewczą przed ołtarzem dla kapłana i grzejnik promiennikowy z grzałką węglową dla ogrzewania ministrantów. Zamontowano również grzejnik w zakrystii.
Zadanie to wykonywała Firma Termo Technika Jan Zamajski.

Zdjęcia z remontu – kliknij


08.04.2008 – Zamówiono projekt budowlany dotyczący przygotowania kościoła do malowania – tj. osuszenia murów, naprawa tynków wewnątrz i na zewnątrz, naprawa podłóg i sufitów, „chóru”, zakrystii i kaplicy naprzeciw.
Rozpoczęto starania o uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Ponieważ zakres prac obejmować będzie ingerencję w głąb ziemi i z uwagi na to, że wokół kościoła znajdował się cmentarz wpisany również do Rejestru Zabytków niezbędne było uzyskanie pozwolenia i zapewnienie dozoru archeologicznego.


19.03.2008 – Montaż instalacji elektrycznej niezbędnej do ogrzewania kościoła.


16.03.2008 – Instalacja nowego nagłośnienia w kościele, ufundowanego przez jednego z naszych Parafian. Pracę tę wykonywała Firma Rduch.


22.01.2008 – Wymiana oświetlenia w całym kościele. Zamontowano nowy żyrandol i czternaście kinkietów. Zdemontowane oświetlenie po jego renowacji zostanie zamontowane w Kaplicy Cmentarnej i w przyszłym Domu Parafialnym.
Wymieniono żarówki na energooszczędne. Prace wykonała pracownia Pana Jerzego Krenza.

Zdjęcia z remontu – kliknij


06.12.2007 – Całkowita wymiana instalacji elektrycznej w kościele, zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Założono kilka nowych punktów oświetlenia np. doświetlono prezbiterium poprzez zamontowanie dwóch metalohalogenów, na stryszku, w aneksie zakrystii i na klatce schodowej. Przygotowano również instalację do ogrzewania wody w kościele dla potrzeb gospodarczych. Prace te wykonywała Firma Pana Zbigniewa Sapety.
Nadzór Autorski Inżynier Witold Knysz.
O całokształcie inwestycji tu również decydowała Pani Konserwator.


06.06.2007 – Całkowita wymiana dachu nad prezbiterium. Pierwotnie projekt budowlany zakładał wymianę tylko zdewastowanej więźby. Niestety po zdjęciu dachówek okazało się, że prawie 100% więźby należy wymienić. (Drewno porozbiórkowe zostało przekazane Siostrom Zakonnym na opał). Trzeba było pilnie dokupić jeszcze kilkanaście belek stropowych. Założono więc całkowicie nową więźbę dachową i wzmocniono strop nad prezbiterium nowymi belkami. Dach został pokryty również nowymi dachówkami, założono płotki przeciwśniegowe. Założono nowe rynny miedziane i odtworzono zakończenie komina.
Zadanie to wykonywała Firma Pana Arkadiusza Danisza.
Nadzór Inwestorski Inżynier Stanisław Dutczak.
Założono instalację odgromową na całym kościele zadanie to wykonywała Firma Pana Jana Janika.

Zdjęcia z remontu – kliknij


11.05.2007 – Częściowa wymiana instalacji elektrycznej nad prezbiterium (Chodzi tu o przewody które zostaną zakryte podczas remontu stropu nad prezbiterium).


15.03.2007 – Doraźny remont wieży kościoła, uszkodzonej podczas styczniowego huraganu. Wiatr zerwał wówczas kilka blach z hełmu wieży. Szkodę zgłoszono do PZU, a następnie w trybie pilnym wykonano niezbędną naprawę, gdyż urwane fragmenty blach zagrażały szczególnie dzieciom z pobliskiej szkoły, wzmocnione zostały drewniane mocowania tych blach i uzupełniono brakujące fragmenty. Z uwagi na wysokość wieży trzeba było zamówić podnośnik dźwigowy by założyć opaskę metalową wokół gzymsów okalających zwieńczenie wieży. Gzymsy były luźno osadzone i mogły spaść na przechodzących.
Remont ten wykonywały Firmy Panów Arkadiusza Danisza i Arkadiusz a Morawskiego.
Nadzór Inwestorski Inżynier Stanisław Dutczak.

Zdjęcia z remontu – kliknij


15.03.2007 – Zakończono remont stropu nad nawą kościoła. Zadanie to polegało na całkowitym odsłonięciu podłogi nad stropem kościoła. Zostały wymienione belki stropowe gdzie było to możliwe, a pozostałe zostały wzmocnione masywnymi nakładkami, dla lepszego wzmocnienia konstrukcji nośnej część belek stropowych podwieszono do belek więźby dachowej, oczyszczono miejsca zaatakowane przez szkodniki drewna jak i grzyb, przeprowadzono konserwację środkami impregnacyjnymi „KILER”, a następnie wełną mineralną ocieplono strop kościoła nad nawą główną. Wg zapewnień Inspektora Nadzoru Autorskiego podniosło to temperaturę w kościele o około 4 stopnie. Przymocowano ponownie deski podłogowe za pomocą wkrętów.
Pracę tę wykonywała Firma Pana Arkadiusza Danisza.
Nadzór Inwestorski Pan Inżynier Stanisław Dutczak.

Zdjęcia z remontu – kliknij


03.03.2007 – Zamówiono projekt budowlany dotyczący naprawy i ocieplenia stropu nad nawą główną kościoła.


12.01.2007 – Zgodnie z wytycznymi z ekspertyzy, następnym etapem remontu była całkowita wymiana instalacji elektrycznej. Stan jej zagrażał pożarem. Zamówiono projekt budowlany i rozpoczęto kompletowanie dokumentacji do uzyskania pozwoleń od Konserwatora Zabytków i Starostwa Powiatowego.


16.12.2006 – Założone zostały ankry (kotwy) spinające mury kościoła. Równocześnie druga firma montowała metalowy podciąg, który ma na celu wzmocnienie zawieszenia stropu nad nawą główną. Sufit był już zapadnięty o 12 cm. Firmy Panów Arkadiusza Danisza i Arkadiusza Morawskiego, pod nadzorem inżyniera Stanisława Dutczaka, realizowały to przedsięwzięcie.

Zdjęcia z remontu – kliknij


30.04.2006 – Jako pierwsze zadanie, wyznaczono ankrowanie murów kościoła oraz montaż konstrukcji nośnej (podciągu) podtrzymującej strop nad nawą główną kościoła. Zamówiono projekt budowlany i rozpoczęto starania o uzyskanie pozwoleń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Starostwa Powiatowego w Oławie.


30.04.2006 – Zamówiono w Naczelnej Organizacji Technicznej ekspertyzę, która ukazała rzeczywisty stan techniczny kościoła. Dokument ten wyznacza kolejności wykonywania remontów by uchronić kościół przed katastrofa budowlaną.


08.2005 – Naprawiono dach nad zachodnią stroną nawy kościoła, położono nową dachówkę i przeprowadzono niezbędny remont więźby dachowej. Pierwsza połowa dachu została przełożona w 2004 roku staraniem poprzedniego proboszcza, ks. Witolda Gliszczyńskiego.
Prace te wykonywała Firma Pana Andrzeja Karwackiego.


18.05.2005 – Kościół został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 530/A. Dzięki temu możemy ubiegać się o dotacje na przeprowadzenie remontu kościoła.
Rzeczywiście otrzymaliśmy już od Ministerstwa Kultury oraz Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.


Prace remontowe w kaplicy

09.2019 – założyliśmy nową pompę na cmentarzu i mamy od tej pory stałą możliwość pobierania wody


11.2014 – prace porządkowe na cmentarzu i przy kaplicy

Zdjęcia z prac – kliknij


05.2009 – Wyłożenie schodów wejściowych okładzinami z granitu.
Zadanie to realizowała Firma Pana Ryszarda Krupskiego.

Zdjęcia z remontu – kliknij


11.2008 – Naprawa (odtworzenie) daszku nad wejściem, wzmocnienie mocowania rynien wokół daszku, odnowienie kolumn Kaplicy i pomalowanie wejścia do Kaplicy. Zadanie to realizowała Firma Pana Józefa Orleańskiego.

Zdjęcia z remontu – kliknij


11.2008 – Całkowita odbudowa schodów wejściowych. Inwestycję tę wykonywała Firma Pana Romana Witkowskiego.

Zdjęcia z remontu – kliknij


11.2007 – Zamówienie projektu budowlanego dotyczącego wymiany zniszczonych schodów, płyty wejściowej i naprawy portyku Kaplicy.


08.2006 – Doprowadzenie instalacji elektrycznej do Kaplicy cmentarnej.


Prace remontowe na plebanii

Pierwsze półrocze 2018 – nowa brama wjazdowa i nowa furtka – firma Bramexpert Pana Tomasza Marcinkowskiego z Wrocławia. Ufundował Parafianin z Osiedla Przylesie.


01.2015 – Dalsze prace remontowe na plebanii.

Zdjęcia z remontu – kliknij


08.2014 – Całkowita wymiana instalacji elektrycznej i instalacji CO (w tym nowe grzejniki i nowy piec gazowy).

Zdjęcia z remontu – kliknij


09.06.2009 – Całkowita wymiana dachu plebanii (nowa więźba dachowa, nowe dachówki . Z uwagi na fakt, że druga kondygnacja w budynku plebanii jest przeznaczona pod zamieszkanie ocieplono wełną mineralną całą powierzchnię dachu.
Założono na strychu nową podłogę drewniana ,przebudowano dwa kominy.(Zdemontowane drewno przekazano częściowo Siostrom Zakonnym częściowo potrzebującym Parafianom).
Prace remontowe wykonała firma Pana Arkadiusza Danisza.

Zdjęcia z remontu – kliknij


03.2008 – Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do wymiany pokrycia dachowego i wymiany instalacji elektrycznej.


13.10.2005 – Wymiana wszystkich (31 sztuk) okien.


08.2005 – Remont i wyposażenie łazienki.


03.2005 – Wstawienie nowych drzwi tylnych oraz drzwi do kuchni i kancelarii.


26.11.2004 – Wstawienie nowych drzwi frontowych.


20.11.2004 – Remont i wyposażenie kuchni.

.